Laguna 1350/20

 • W typie rasy: Mieszaniec
 • Wiek: 4 lata
 • Płeć: samica
 • Waga: 18 kg
 • Nr: 1350/20
 • Status: wydane
 • Przyjęty: 2020-08-03
 • Wydany: 2020-09-01
 • Znaleziony: Warszawa, ul. Nowolipie
 • Boks: 464 R11
 • Grupa: G11
Z Laguną jeszcze się poznajemy :)