0613/20

  • W typie rasy: Pitbul
  • Wiek: 6 lat
  • Płeć: samiec
  • Waga: 33 kg
  • Nr: 0613/20
  • Status: wydane
  • Przyjęty: 2020-04-05
  • Wydany: 2020-04-12
  • Znaleziony: Warszawa,ul.Karolkowa